Začněte tvořit svou budoucnost s příležitostí ACN pro podnikání z domova ·marketing nezbytných služeb, které lidé denne potrebují a využívají·

Podnikání z domova


💼

Objevte svůj potenciál s ACN

Jednoduše řečeno, ACN vám nabízí příležitost. Příležitost podnikat z domova bez velkých nákladů nebo rizik, která většina podnikatelů musí podstupovat, přičemž vám ACN poskytuje komplexní podporu na každém kroku vaší cesty.

Nezávislí zástupci ACN jednoduše nabízejí produkty a služby, které lidé denně využívají a za které již platí, včetně digitální telefonní služby, mobilních služeb, služeb v oblasti energie, širokopásmového připojení, televize a bezpečnostních systémů ACN. ACN rovněž přináší řadu wellness produktů a produktů pro osobní péči, které nabízí pod značkou Benevita. Zákazníci nemusejí měnit své zvyky, a vy tudíž nemusíte nikoho přesvědčovat, aby si kupoval produkty, o které nestojí nebo si je nemůže dovolit.

Stačí, když odkazujete potenciální zákazníky na svůj online obchod ACN – poskytovaný a provozovaný ACN – a o vše ostatní se postará ACN.

Společnost


Začněte podnikat a změňte život sobě i ostatním!

ACN zahájila činnost v roce 1993 jako projekt, za nímž stáli čtyři podnikatelé – Greg Provenzano, Robert Stevanovski, Tony Cupisz a Mike Cupisz, kteří byli nespokojeni s ostatními společnostmi v tomto odvětví. Proto se rozhodli vybudovat vlastní společnost, společnost založenou na integritě a zásadě zacházet s lidmi tak, jak si přejí, aby s nimi bylo zacházeno. ACN zahájila činnost ve Spojených státech jako zprostředkovatel služeb dálkového volání, avšak v průběhu času se společnost rozrostla a nyní nabízí ve více než 24 zemích všechny nezbytné služby, které zákazníci denně využívají. ACN je největším světovým přímým prodejcem v oblasti telekomunikací, energie a nezbytných produktů pro domácnosti a podniky, ale co je nejdůležitější, pro bezpočet lidí se stala prostředkem, díky němuž změnili své životy.

 • Spoluzakladatelé ACN Mike Cupisz, Greg Provenzano, Robert Stevanovski a Tony Cupisz
 • Stabilní základ úspěchu

  ACN, založená v roce 1993, byla vizí čtyř podnikatelů – Grega Provenzana, Roberta Stevanovskeho, Tonyho Cupisze a Mika Cupisze. Tito spoluzakladatelé měli dlouholeté zkušenosti s odvětvím přímého prodeje, ale nebyli spokojeni s prací pro jiné společnosti a s pracovními příležitostmi, které se jim naskytly. Uvědomili si, že pokud chtějí najít společnost, které by chtěli být součástí, musejí si ji vytvořit.

  A tak se posadili ke stolu s poznámkovým blokem, aby vypracovali svůj podnikatelský plán. Na jednu stranu stránky sepsali všechno, o čem věděli, že dobře funguje, a na druhou vše, co nefunguje. Poté roztrhli stránku na poloviny a ponechali si jen tu část, která obsahovala vše, co se mělo stát hlavními zásadami, na nichž bude ACN postavena: integrita, důvěryhodné podnikatelské postupy a závazek vždy upřednostňovat potřeby druhých před vlastními potřebami.

  Na základě těchto původních poznámek vznikl podnikatelský záměr, jehož cílem bylo poskytovat služby, které lidé potřebují a využívají každý den... služby, které by zákazníky nenutily měnit jejich zvyky nebo kupovat produkty, jež nepotřebují nebo si je nemohou dovolit.

  ACN zahájila činnost ve Spojených státech jako zprostředkovatel služeb dálkového volání, avšak v průběhu času se společnost rozrostla a nyní nabízí ve více než 20 zemích všechny nezbytné služby, které zákazníci denně využívají. ACN je největším světovým přímým prodejcem telekomunikačních služeb, energií a nezbytných služeb pro domácnosti a podniky, ale co je důležitější, pro nepřeberné množství lidí se stala prostředkem, s jehož pomocí změnili svůj život. Tímto jediným sloupcem na papíře z poznámkového bloku spoluzakladatelé ACN načrtli pomyslnou podobu společnosti, kterou se ACN stane – a kterou bude ještě dlouho v budoucnu. A na stejných principech stojí naše společnost dodnes, po více než dvou desetiletích.

Produkty


ACN nabízí nezbytné produkty a služby, které denně využíváte.

Přejít do mého online obchodu ACN

 • Rozsáhlé portfolio nezbytných produktů a služeb

  To nejlepší na podnikatelském modelu ACN je jeho jednoduchost – a potenciál! Nezávislí zástupci ACN nabízejí zákazníkům produkty a služby, které zákazníci již využívají a platí za ně, např. digitální telefonní službu, mobilní služby, služby v oblasti energie, širokopásmového připojení, televize a bezpečnostních systémů ACN. ACN rovněž přináší řadu wellness produktů a produktů pro osobní péči, které nabízí pod značkou Benevita.

  Zákazníci tedy nemusejí měnit své zvyky a zástupci je nemusejí přesvědčovat, aby si zakoupili produkty a služby, které nepotřebují nebo si je nemohou dovolit. Bez těchto produktů a služeb lidé prostě nemohou žít.

  Jako nezávislý zástupce budete mít úplnou podporu ACN při každém kroku své podnikatelské kariéry, včetně osobního online obchodu ACN. Online obchod ACN je spravován a denně aktualizován ACN, takže vám stačí jen odkazovat na něj své potenciální zákazníky – o vše ostatní se postará ACN.

  Upozornění: Dostupnost produktů a služeb se v jednotlivých zemích liší.

Jednotlivci a malé podniky už denně využívají produkty a služby nabízené ACN, proto je nemusíte přesvědčovat, aby si je kupovali. Nezávislým zástupcům stačí jen odkázat zákazníky na online obchod ACN, aby se sami rozhodli, zda využijí výhodnější nabídku těchto produktů a služeb.

Produkty a služby, které mají zákazníci a malé podniky k dispozici, se v jednotlivých zemích liší. Pokud chcete zjistit, jaké produkty a služby ACN nabízí ve vaší zemi, navštivte prosím online obchod vašeho nezávislého zástupce ACN nebo www.myacn.eu.

Podnikatelské úspěchy


🏆

Další příběh úspěchu může být ten váš!

ACN umožnila bezpočtu lidí bez rozdílu věku a kulturního a společenského zázemí získat finanční i osobní svobodu a poskytla jim možnost žít život, o jakém vždy snili. Nezávislí zástupci u ACN dosahují úspěchu díky tomu, že svým známým nabízejí více možností služeb, které každý den potřebují a využívají. U ACN může uspět každý, kdo má motivaci a odhodlání, a prvním krokem k úspěchu je rozhodnutí vyzkoušet něco nového.

 • Art Napolitano

  Senior Vice President ACN a člen Circle of Champions

  Na první pohled se muže zdát podivné, že se Art nakonec stal klícovým hrácem Evrope s vlastní, rychle se rozvíjející spolecností zamerenou na sítový marketing.

  Ovšem po 10 letech práce v sítovém marketingu zacal Art hledat spolecnost založenou na integrite - spolecnost, jejíž zakladatelé plní své sliby. Poté, co se setkal se zakladateli ACN, rozhodl se k ACN pripojit a stal se jedním z nejúspešnejších zástupcu ACN, pracujícím na skutecne celosvetové úrovni.

  Artovou hlavní motivací je touha inspirovat ostatní k tomu, aby dosáhli úspechu a zmenili svuj život k lepšímu.

  Když ACN zahájila cinnost ve Spojeném království, Art zacal rychle budovat svou organizaci, pricemž kladl duraz na odpovednost a duveru. Behem pouhých osmi mesícu dosáhl na pozici Regional Vice President... tím se však jeho kariérní rust nezastavil a brzy získal pozici Senior Vice President.

  Art tráví hodne casu v Evrope, kde cestuje z jedné zeme do druhé, aby clenum své downline zajistil nepretržitou podporu. V soucasnosti podporuje Art v podnikatelském úsilí pres 50 000 zástupcu v Severní Americe a v Evrope, vcetne rady kvalifikovaných zástupcu na pozici Senior Vice President, Regional Vice President a Team Coordinator. Navíc si vybudoval zákaznickou základnu, jejíž fakturace dosahuje rádu milionu. Tato nekdejší rocková hvezda usilovnou prací a nasazením zmenila príležitost nabízenou ACN ve svou vlastní velkou príležitost.

 • Myriam de la Sierra

  Senior Vice Presidenti ACN a členové Circle of Champions

  Ode dne, kdy se Myriam de la Sierra pripojila k ACN, rychle dosahovala na cím dál vyšší pozice, až nakonec dosáhla té nejprestižnejší coby Senior Vice President a clenka klubu Circle of Champions.

  Díky své vytrvalosti se Myriam stala vzorem pro zástupce ACN nejen ve Španelsku, ale po celé Evrope a Severní Americe.

  Myriaminou první mezinárodní konferencí ACN byla konference v Nice v roce 2006, behem níž poznala neomezený potenciál ACN.

  „Seznámila jsem se s programem ACN Opportunity a pak jsem se zúcastnila mezinárodní konference ACN, kde byla spousta lidí z Francie a Spojeného království a dalších zemí, ale jen jeden zástupce s malou španelskou vlajkou, a rekla jsme si, že se mi nabízí úžasná príležitost!“

  Základním prvkem jejího úspechu je schopnost pracovat v ruzných zemích a vyhledávat podnikatelské príležitosti na mezinárodní úrovni. Pro Myriam je to teprve zacátek, nebot má v úmyslu rozšírit své aktivity a „vyrazit s ACN kolem sveta“! Díky zapojení celé své rodiny, nemá nejmenší pochyby o tom, že tohoto profesního cíle dosáhne.

 • Bash Bokhari

  Senior Vice President ACN a člen Circle of Champions

  Bash Bokhari dosáhl za pouhé 3 roky poté, co se připojil k ACN, nejvyšší pozice v rámci ACN coby Senior Vice President a člen klubu Circle of Champions.

  ACN mu představil jeden z jeho přátel a na Bashe okamžitě zapůsobily její produkty a integrita. Bash je se svou příkladnou pracovní morálkou a nasazením neustále na cestách, ať pořádá školení, přestavuje podnikatelskou příležitost ACN nebo se účastní mezinárodní konference ACN. Jeho úsilí ho pohání k cestování po celém světě.

  Bash si vybudoval úspěšnou organizaci a svůj úspěch připisuje ochotě se učit od ostatních a tomu, že má neustále na mysli svůj hlavní cíl: „Podnikatelský model ACN je jednoduchý, ale abyste s ním měli úspěch, musíte se chtít učit a řídit se radami lídrů.“

  Bash věří, že nejlepším způsobem, jak podnikat s ACN, je využívat ucelený systém pro správu podniku Your Business Assistant Plus: „Přitom, jak se váš podnik rozvíjí, se bez podnikatelských nástrojů ACN jednoduše neobejdete.“

 • Dominique Cano-Flores

  Senior Vice President ACN a člen Circle of Champions

  Dominique Cano-Flores věděl, že s ACN dosáhne úspěchu, už když se k naší společnosti v roce 2004 připojil. Netrvalo dlouho a Dominique se stal předním členem rodiny ACN.

  Dominique většinu života podnikal a vždy byl otevřený novým příležitostem, zejména těm, které nabízely možnost vysokého výdělku. Tento úspěšný a dynamický podnikatel vlastnil dva obchody s oblečením a restauraci, ale často si říkal: „Člověk by měl žít naplno a ne pracovat 15 hodin denně!“

  Když mu přítel z dětství představil ACN, Dominique ihned pochopil, že přesně takovou příležitost celý život hledal.

  „Koncept společnosti mi připadal skvělý a bez váhání jsem šel do toho. Byl jsem si jistý, že s ACN mě úspěch nemine.“

  Novým zástupcům radí, aby byli flexibilní, tvrdě pracovali a při školení vytvářeli týmy, které jim pomohou na cestě k úspěchu.

 • Nassim Kebbi

  Senior Vice President ACN a člen Circle of Champions

  Nassim Kebbi od 17 let usilovně pracoval v různých oborech, především však jako opravář klimatizací, a tuto profesi provozoval téměř deset let. Připadalo mu však, že v zaměstnání tráví příliš mnoho času, aniž by ho práce naplňovala a nabízela mu možnost profesního nebo osobního růstu.

  V době, kdy ho jedna mladá dáma pozvala na schůzi s tématikou podnikatelské příležitosti pořádanou ve Francii, neměl žádné povědomí o odvětví síťového marketingu. Později se zúčastnil školení v Paříži, které ho motivovalo k tomu, aby se stal nezávislým zástupcem a začal psát novou kapitolu své kariéry.

  To, že si mohl určovat pracovní dobu podle svého a mohl spolupracovat s týmem lidí s podobnými zájmy, byly jen některé z výhod, které Nassima přesvědčily, aby po čtyřech měsících odešel z práce a začal se naplno věnovat podnikání s ACN. Dalším takovým přesvědčivým argumentem byla příležitost rozšířit svou organizaci mimo Francii, protože ACN v té době působila na trhu už ve více než dvaceti zemích na čtyřech světadílech.

  Nassim se stal poprvé clenem evropského klubu Circle of Champions pred nekolika lety a je klícovým clenem týmu Circle of Champions.

    
 • Muddssar Bashir

  Senior Vice President a členka Circle of Champions

  Muddssar Bashir je coby prodejce bez předchozích zkušeností s odvětvím síťového marketingu jedinečným příkladem toho, co je možné dosáhnout tvrdou prací a ochotou se učit. Muddssara původně oslovilo rozšiřující se produktové portfolio ACN a možnost získávat reziduální příjem.

  Společně se svým obchodním partnerem Salmanem Sardarem vybudovali prosperující podnik a za rok a 3 měsíce poté, co se připojili k ACN, dosáhli pozice Senior Vice President.

  Muddssar při svém proslovu na mezinárodní školicí konferenci ACN pro rok 2014 v Barceloně publiku vysvětlil, že všichni zástupci ACN mohou dosáhnout úspěchu: „Každý z vás, kteří jste dnes přítomni na této mezinárodní konferenci, můžete mít úspěch. Nejsem výjimečný, ale mám nezlomnou vůli, která mě poháněla k úspěchu a zajistila mi u ACN pozici Senior Vice President.“

 • Salman Sardar

  Senior Vice Presidenti ACN a členové Circle of Champions

  Salman Sardar neměl předchozí zkušenosti s odvětvím síťového marketingu, ale měl dlouholeté profesní zázemí v oblasti podeje a ty správné předpoklady k zahájení podnikání u ACN. Salmanovo rozhodnutí začít spolupracovat s ACN ovlivnila řada faktorů: Zejména na něj udělalo dojem rozšiřující se produktové portfolio ACN a atraktivní plán odměn.

  Salman společně s obchodním partnerem Muddssarem Bashirem postupně vybudovali svůj podnik a velmi rychle dosáhli pozice Senior Vice President.

  Salman se díky svému odhodlání a skvělým mentorům nikdy nevzdal svého osobního cíle. Jedno pravidlo, které učí členy svého týmu, je, aby měli sebedůvěru, stanovili si cíle a nevzdávali se, dokud jich nedosáhnou: „Pro úspěch u ACN musíte svému podniku dávat 100 procent, neposlouchat negativní lidi a nikdy se nevzdávat!“

 • Ahmed Mukhtar

  Regional Vice President ACN a člen Circle of Champions

  Ahmed Mukhtar pracoval téměř 60 hodin týdně jako manažer velkého obchodního řetězce a byl připraven zahájit novou kariéru. Hledal ve svém životě zaměstnání, které by odměňovalo jeho pozitivní přístup a silnou pracovní morálku, a tak, když mu bývalý kolega představil ACN, poznal, že našel profesní výzvu, kterou hledal.

  ACN se pro Ahmeda stala příležitostí nejen k založení vlastního podniku, ale také k dosažení životního stylu, o němž zatím jen snil. V říjnu 2013 se zúčastnil své první školicí konference ACN a od té doby se jeho život zcela změnil.

  „Kdokoli se správným smýšlením, správným přístupem a motivací se může k ACN připojit a uspět. Má první konference ACN byla loni – v říjnu 2013. Poznal jsem při ní ACN jako společnost, která skutečně stojí za svými lidmi. Co mě zaujalo nejvíc, byla skutečnost, že ACN odměňuje jednotlivce za jejich tvrdou práci a úsilí. Pokud se soustředíte na svůj cíl a usilovně pracujete, ACN to ocení a postoupíte na vyšší pozici.“

 • Asad Ali

  Senior Vice President a členka Circle of Champions

  Před založením podniku u ACN měl Asad Ali za sebou úspěšnou kariéru jako autorizovaný účetní. Asad měl ale pocit, že jeho schopnost tvrdě pracovat a rozsáhlé znalosti toho, jak by měl podnik fungovat po finanční stránce, jsou užitečné dovednosti, které mu umožní spravovat a vést jeho vlastní úspěšný podnik.

  Připadalo mu, že ACN je dokonalým prostředkem, který mu pomůže dosáhnout profesního cíle, jímž bylo provozovat vlastní podnik, a rovněž mu poskytne flexibilitu potřebnou k tomu, aby se mohl věnovat dalším zájmům.

  „Dosáhnout této pozice bylo jedním z nejobtížněji dosažených úspěchů v mém životě, ale kouzlo systému ACN tkví v tom, že na této cestě nejste sami!“

  Novým zástupcům ACN radí: „Pracujte na svém osobním rozvoji, řiďte se systémem ACN a nechte se vést lídry, kteří dosáhli úspěchu – těmi, kdo už jsou Senior Vice Presidenty.“

 • Françoise Monfray

  Senior Vice President a členka Circle of Champions

  Průvodkyně Françoise Monfray vyzkoušela řadu profesí, od tradičního zaměstnání přes podnikání až po síťový marketing. Svou ideální práci ale dlouho nenacházela. Hledala kariérní příležitost, při níž by se mohla neustále rozvíjet, a společnost s dlouhodobou vizí. Chtěla se však také bavit a být v každodenním kontaktu s lidmi. Françoise, která se neustále snažila skloubit kariéru a rodinný život, se rozhodla zkusit znovu štěstí v síťovém marketingu s nadějí, že jí ACN umožní kariéru odpovídající jejím schopnostem. A coby Senior Vice President a členka Circle of Champions nemohla najít lepší příležitost.

  „Na začátku jsem jednoduše hledala profesi, která by mi umožnila vést harmoničtější život, profesi, která by mi zajistila finanční nezávislost a umožnila by mi trávit víc času s mou rodinou.“

  Telefonát od bývalého kolegy Arta Napolitana, Senior Vice Presidenta a člena Circle of Champions, změnil její život jednou provždy! Po jeho telefonátu François ihned pochopila potenciál síťového marketingu a toho, co jí program ACN Opportunity nabízí. Rozhodla se, že ACN je něco, čemu se chtěla věnovat a od toho dne se nikdy neohlédla zpět.

  „Abyste uspěli u ACN, musíte mít chuť se neustále učit. Každý den se musíte naučit něco nového. Najděte si erudované učitele a naleznete cestu k úspěchu!“

Evropský klub Circle of Champions sdružuje nejúspěšnější zástupce v Evropě. ACN svým nezávislým zástupcům nezaručuje úspěch. Ten přímo závisí na osobním úsilí každého zástupce. Ne všichni nezávislí zástupci vykazují zisk a ACN nezávislým zástupcům nemůže zaručit úspěch.

„S ACN podnikáte sami, ale nejste na to sami!“ Začněte již dnes

Konference


Školicí konference ACN jsou pořádány na místní, regionální a mezinárodní úrovni a jejich cílem je poskytnout informace každému, kdo se chce dozvědět víc o podnikatelské příležitosti ACN. Tyto dynamické akce navíc nezávislým zástupcům ACN nabízejí cennou podporu a školení.

V čem se školicí konference ACN liší od ostatních akcí, kterých jste se zúčastnili? Přijďte to zjistit!

Mé podnikání


Začněte již dnes